วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี อีกทีมีการให้คำขวัญเด็กโดยนายกรัฐมนตรีไทย โดยวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่มิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป วันเด็กแห่งชาติถูกจัดขึ้นคือครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งในช่วงนั้นกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ. 2506 ได้มามีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติใหม่เป็นวันเสาร์ที่สองสรรพสิ่งเดือนมกราคม และเริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

ประวัติวันเด็ก
งานวันเด็กแห่งชาติ ถูกจัดขึ้นคือครั้งแรกเท่าที่วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพราะมีจุดประสงค์สละให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในประเทศ มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นกำลังของชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงหาได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและต่อสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงคือประมุข โดยกำหนดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นทุกปี และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 จนมาถึงปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เลื่อนออกไปและจัดให้มีอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนวันเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่หมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการมาจนถึงทุกวันนี้

ในวันเด็กแห่งชาติของทุกๆ ปีก็จะกอบด้วยการให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีนั้นว่า “จงบำเพ็ญตนแบ่งออกเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” http://event.sanook.com/day/children/ ทำส่งมอบนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษณ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็กเป็นอย่างมาก จึงได้มอบคำขวัญให้เป็นข้อคิดคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ ก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติ เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีในสมัยต่อมาฉวยเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก
ประจำปี 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

… รอคำขวัญ …
ประจำปี 2559 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
ประจำปี 2558 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
ประจำปี 2557 โดย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
>> ลองอ่าน: คำขวัญวันเด็กย้อนหลังได้ที่นี่

กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็กที่ถูกจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาตินั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่ และรูปแบบของแต่ละชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ในวันเด็กแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เด็กๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า รวมถึงมีโอกาสได้นั่งบนเก้าอี้ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย หรืออย่างฐานทัพอากาศก็จะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการจริง แต่กิจกรรมวันเด็กที่เราจะเห็นได้อยู่ทั่วไปเลย คือ การแจกของรางวัล ขนม ไอศกรีมให้กับเด็กๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กที่ทำให้เราอยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆ

น้องก็อต ทีทัช หนุ่มป่วยโรคกระดูกทำลายตัวเอง เสียชีวิตแล้ว

น้องก็อต ทีทัช หนุ่มป่วยโรคกระดูกทำลายตัวเอง เสียชีวิตแล้ว

น้องก็อต ทีทัช หนุ่มป่วยโรคกระดูกทำลายตัวเอง เสียชีวิตลงแล้ว หลังพักรักษาตัวเป็นเวลานาน วู้ดดี้-ชาวเน็ต ร่วมไว้อาลัยถึง

(17 ก.ย.) กลายเป็นข่าวสุดสะเทือนใจในช่วงเช้าวันนี้ เมื่อพิธีกรหนุ่มชื่อดัง วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ได้ประกาศแจ้งข่าวสุดเศร้าของ น้องก็อต ทีทัช อายุ 22 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคโรคกอร์แฮมดีซีส ไม่ใช่หรือ ภาวะกระดูกสลาย ได้รับเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้ว หลังต่อสู้กับโรคนี้มาระยะหนึ่ง

วู้ดดี้ วุฒิธร ได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่า น้องก็อต ทีทัช ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้เข้าไปเยี่ยมน้องอีกครั้ง เพราะคุณแม่แจ้งว่าอาการของน้องค่อนข้างทรุดหนักลง วู้ดดี้ยังบอกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้กระซิบบอกน้องว่า “เกินมาเพื่อเป็นพลังและแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คน”

ทีมงานแจ้งว่า น้องก็อต ได้จากเดินทางอย่างสงบเมื่อคืนที่เปลี่ยนมา พร้อมกับขอบคุณที่สอนอุดหนุนเรารู้ว่าเราทุกคนต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทางของเรา ตอนนี้สำคัญสุดคือคุณแม่ของน้องก็อต ขอส่งกำลังใจและพลังเลี้ยงดูคุณแม่และครอบครัวน้องก็อตที่จะเดินหน้าต่ออย่างมีพลังและภาคภูมิใจว่าลูกแม่เป็นครูให้หลายต่อหลายคน
ทั้งนี้ หลังจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมไว้อาลัยตราบเท่า น้องก็อต พร้อมกับเป็นกำลังใจให้พร้อมด้วยครอบครัวของน้องก็อตด้วย

สำหรับเรื่องราวของ น้องก็อต ทีทัช เคยชินออกอาการผ่านรายการ วู้ดดี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเทปดังกล่าวมี ตูน บอดี้สแลม และ ก้อย รัชวิน ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องก็อตที่โรงพยาบาลด้วย น้องก็อต ป่วยครอบครองโรคโรคกอร์แฮมดีซีส หรือ ภาวะกระดูกสลาย มีเพียง 200 กว่าคนที่ป่วยโรคนี้โดยไม่ทราบสาเหตุ

ก่อนที่จะทราบว่าป่วยเป็นโรคนี้ น้องก็อต เป็นคนสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ ทำงานส่งตัวเองเรียนและหาเลี้ยงครอบครัวอย่างมุ่งมั่น ทำรายได้เดือนละเป็นแสนๆ เพราะความขยันของตัวเอง แต่โรคดังกล่าวทำให้ชีวิตทุกอย่างพลิกผัน ครอบครัวต้องปิดกิจการร้านขายยและขายบ้าน เพื่อนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง ทำให้เรื่องราวของน้องก็อตกลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย

แบบบ้านเกษตรในฝัน ชั้นเดียว ตอบโจทย์ทุกท่าน

แบบบ้านเกษตรในฝัน ชั้นเดียว ตอบโจทย์ทุกท่าน 

กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับ  ซึ่งก็เป็นประจำกันเลยทีเดียวกับไอเดียบ้าน ที่พร้อมจะรีวิว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ บ้านเดี่ยว พร้อมทั้งพร้อมแบบบ้านในทุกๆแบบฟอร์ม เชิญไปชมกันได้เลยครับ

เหมาะมากกับพื้นที่หน้าแคบแต่ลึก แบบบ้านเกษตรในฝันให้คำตอบกับลูกค้าพร้อมพื้นที่ใช้งานครบตามต้องการ มีห้องเก็บของในห้องครัวเพื่อความสะดวสบายในการใช้งาน สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาน ๆ ได้ใช้สักครั้งเพื่อจักสร้างความสามัคคีของครอบครัว แบบบ้านชั้นเดียวสวย พร้อมดูแลได้ด้วยตัวเองปลูกสร้างง่ายทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง หลังคารูปทรงหน้าจั่วเรียบง่ายแต่ดูไม่ธรรมดา

แบบบ้านชั้นเดียวที่จริงๆจัง ด้วยกันจำเป็นต้องมีเกี่ยวกับทุกครอบครัว ราคาปลูกสร้าง 1.20 ล้านบาทค่าประเมินด้วยยื่นกู้ธนาคาร 1.40 ล้านบาทพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแบบบ้านได้แล้ววันนี้

แบบบ้านเกษตรในฝัน หลังนี้ ราคาบ้านอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบและถูกใจ แบบบ้านหลังนี้กันนะครับ ที่มาแบบบ้าน  thaidrawing

แบบบ้านรูปทรงร่วมคราว ตกแต่งสวยงาม อย่ารอช้ารับชมเลย

แบบบ้านรูปทรงร่วมสมัย ตกแต่งสวยงาม อย่ารอช้ารับชมเลย

เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับ  ซึ่งก็เป็นประจำเลยกับไอเดียบ้าน ที่พร้อมจักรีวิว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ บ้านเดี่ยว กับพร้อมแบบบ้านในทุกๆแบบฟอร์ม เชิญไปชมกันได้เลยครับ

ตัวบ้านโครงสร้างมาจากคอนกรีต ที่ออกแบบได้อย่างเรียบง่าย จับคู่ไปกับหลังคาทรงปั้นหยา ที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเป็นทรงที่เน้นความภูมิฐานของบ้านอีกด้วย ตกแต่งผนังด้วยไม้ เฉลียงเพิ่มเติม

ตั้งอยู่กลางสวนหย่อมที่ดีไซน์แบบทันสมัย จากการนำหินมาผสมในงานออกแบบ ตกแต่งเท่าเล็กน้อยกับไม้พุ่ม เพราะสร้างมุมมองเสริมตัวบ้านให้ดูสวยงามมากขึ้น พร้อมกับยังมีไม้ยืนต้นก็ให้ความร่มเงาแก่สวนที่รองรับกิจกรรมอีกด้วย

แบบบ้านออกแบบให้มีถึง 3 ห้องนอน รองรับไว้ 2 ห้องน้ำ แบ่งฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน เน้การพักผ่อนแบบที่เงียบสงบอย่างแท้จริงๆ

ส่วนบ้านหลังนี้อยู่ในงบคะเนการก่อสร้างที่ 1.5 -1.7 ล้านบาท บนพื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. นับว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่มีความสวยงามลงตัว พร้อมกับงบหมายที่ทั้งคุ้มค่า ก็หวังว่าจักโดนใจเพื่อนๆ กันไม่น้อยนะครับ

ที่มา naibann